Evropská unie - Operační fond zaměstnanost

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odeslat vyhledávací dotaz

Podpora paliativní péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR v oblasti paliativní péče realizuje v programovém období 2014-2020 následující projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost

 

Nemocniční paliativní péče

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277
 
 

Domácí paliativní péče

Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214