Paliativa.cz

Specifika symptomů 4

O tématu hovoří lékařka MUDr. Závadová.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/videa/paliativni-management-symptomu/specifika-symptomu-4
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR