Paliativa.cz

Obsah videa - Specifika symptomů 4

MUDr. Závadová: "Jak správně postupovat s léčbou bolesti u mladé ženy, která má generalizované nádorové onemocnění rekta, má masivní postižení kostí křížové a její bolesti jsou jenom těžce zvladatelné konvenční léčbou. Jaké další lékové skupiny využít jaké jiné léčebné modality přidat a v jaké míře nabídnout také léčbu a podporu v oblasti duchovní - spirituální.
Jak postupovat s paní která má nádorové bolesti způsobené narůstajícím objemem jaterní kapsuly? Jaké léky použít, jak je dávkovat? Co když si paní místo na bolesti bude stěžovat na narůstající tlak? Je postup v tomto případě stejný. Jaký vhodný postup zvolit u pacienta v dialyzačním programu, který má zároveň generalizované onemocnění tlustého střeva a u něhož je protinádorová léčba ukončena? Jaké léky použít, jaké kombinace, jsou vhodné od tohoto pána?
Jak postupovat v léčbě 98 leté pacienty s demencí, která má gangrénu dolní končetiny a stěžuje si na bolesti při manipulaci. Jaké zvolit zase lékové skupiny, jaké kombinace použít? Jak zacházet s bolestí, kterou cítí rodina takové pacientky. Zastavíme se také u toho, jak správně bolest vůbec hodnotit, jaké dotazníky můžeme využít, jaké jiné možnosti můžeme u pacienta využívat.
Bolest není jenom fyzický prožitek, je to také vjem spirituální, psychologický a sociální.  Všude tam musíme být schopni nějakým způsobem zasáhnout.
Představme si mladou, 39 letou ženu, z generalizovaným onemocněním tlustého střeva. Pacientka je po amputaci, má stomii a má nezvladatelné nebo špatně léčbu ovlivnitelné bolesti způsobené rozsáhlým metastatickým postižením kosti křížové. Jaké lékové skupiny u ní využít? Jaké kombinace jsou vhodné? Jaké další modality můžeme využít? A je její bolest skutečně jenom fyzická? Co třeba starost o malého synka? Co sociální situace pacientky? Jaký je spirituální rozměr její bolesti? Toto všechno jsou velmi důležité otázky, na které bychom měli hledat odpovědi. Pacient může hodnotit svou bolest v různých rozměrech a my musíme být připraveni na to, i s těmi rozměry, které nám, jako lékařům zcela nepřísluší, umět zacházet."


URL adresa: http://www.paliativa.cz/videa/popisy-videa/obsah-videa-specifika-symptomu-4
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR