Paliativa.cz

Sdělení nepříznivé zprávy příbuznému

Lékařka  vysvětluje manželce pacienta náhlé zhoršení zdravotního stavu manžela.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/videa/komunikace-spolecne-rozhodovani/sdeleni-nepriznive-zpravy-pribuznemu
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR