Paliativa.cz

1. a 2. odborný seminář v Programu podpory MSPP

Ministerstvo zdravotnictví ve dench 26. - 27. 3. 2020 pořádá 1. a 2. odborný seminář k poskytování mobilní specializované paliativní péče a řízení organizace.

Semináře se budou konat na Ministerstvu zdravotnictví. Vstup na semináře je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutná registrace pro oba dny na e-mail paliativa2@mzcr.cz. O Vaší registraci budete vyrozuměni e-mailem.

Semináře jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci projektu Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214.

Ke stažení

URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/1-2-odborny-seminar-v-programu-podpory-mspp
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR