Paliativa.cz

Mgr. Petr Vrzáček

Mgr. Petr Vrzáček

Pracuje od roku 2003 na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK, na které vyučuje facilitaci, systémové, strategické a projektové řízení. Svůj výzkum zaměřuje především na oblast řízení neziskových organizací, ale spolupracuje i na dalších výzkumných projektech. Na katedře koordinuje mezinárodní projekty a vede manažerské praxe. V roce 2018 byl editorem a spoluautorem knihy Krabička poslední záchrany pro NNO. Od roku 2000 se na národní i mezinárodní úrovni věnuje lektorování, evaluační, konzultační a poradenské činnosti. Pro Nadaci rozvoje občanské společnosti vytvořil metodiku soutěže Neziskovka roku. Od roku 2006 je členem, od roku 2010 pak předsedou správní rady Nové školy, o.p.s., organizace, která dlouhodobě usiluje o zvýšení inkluze českého vzdělávacího systému. Je ženatý a má dvě děti.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mgr-petr-vrzacek
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR