Paliativa.cz

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Většinu své profesionální kariéry se zaměřuje na podporu lidských aspektů v poskytování komplexní péče. Svých zkušeností s podporou týmové spolupráce, s facilitací a s řešením konfliktů využívá při práci s multioborovými a multiprofesními týmy ve zdravotnictví.

Absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze (nynější 2. LF UK), atestovala v oboru pediatrie a dětská psychiatrie. V letech 1998 až 2004 spoluvytvářela novou koncepci psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny na Klinice dětské onkologie FN v Motole.  Na význam psychosociální podpory pacientů se zaměřovala i na úseku náměstka LPP a krátce v Oddělení řízení kvality zdravotní péče FN v Motole. Autorsky se podílela na vývoji prototypu dobrovolnického programu v nemocnici a na jeho implementaci do systému zdravotní a sociální péče v ČR, včetně začlenění dobrovolnické činnosti do oblasti hospicové a paliativní péče. Odbornou stáž v USA zaměřenou na management dobrovolnických programů zhodnotila při tvorbě metodických doporučení ve Věstnících MZČR, spolupracovala také na implementaci programu WHO/Health Promoting Hospitals & Health Services do českých nemocnic. V současné době je i odborným garantem pro metodiku a členkou realizačního týmu aktuálně probíhajícího projektu MZČR „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-ivana-stverka
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR