Paliativa.cz

Standardy mobilní specializované péče

Standardy mobilní specializované péče

Projektový tým projektu "Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214)" připravil Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijaktý dokument aktualizuje znění Standardů kvality paliativní péče z let 2015-2016, kromě toho jsou aktualizované o nejnovější poznatky ze zahraničních doporučených postupů a aktuální legislativu. Autorský kolektiv dokumentu kladl velký důraz na jejich jednoduchost a srozumitelnost i pro pacienty a jejich blízké.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/node/52
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR