Paliativa.cz

Mgr. Michaela Šimková

Mgr. Michaela Šimková

Vystudovala obor sociální práce na FF UK, věnovala 10 let výchově čtyř synů a poté nastoupila do Fakultní nemocnice Hradec Králové jako zdravotně sociální pracovnice. Od roku 2009 nabízí pomoc při řešení sociálních bolestí pacientům paliativní ambulance a pacientům Kliniky onkologie a radioterapie.

Pracovala jako sociální pracovnice v Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové. Od roku 2019 pracuje také na vzniku konziliárního týmu paliativní péče pro celou FNHK. V realizačním týmu projektu zastupuje profesi sociálních pracovníků.

"Obohacují mě příběhy, zkušenosti a hloubka vážně nemocných a jejich blízkých, oslovuje mě pravdivost jejich tužeb a nadějí, a velmi mě těší přirozená týmovost péče o paliativní pacienty, která, víc než cokoli jiného, zvedá prestiž sociální práce ve zdravotnictví."


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mgr-michaela
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR