Paliativa.cz

Metodika implementace programu paliativní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Metodika implementace programu paliativní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení

Metodika implementace programu paliativní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení“ vznikla v rámci první fáze projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, který se realizuje v období let 2017 až 2021.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/node/49
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR