Paliativa.cz

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.

Odborný metodik

Působí v oblasti sociálních služeb od roku 1997. Vzdělávání a konzultační podpoře organizací, především na metodické úrovni a úrovni řízení, se věnuje od roku 2008. V současnosti působí jako konzultant a lektor v TUDYTAM, z.s., jako odborný asistent na katedře Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK v Praze a jako metodička v Asistence, o.p.s.

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.

URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/o-projektu/realizacni-tym-domaci-pece/phdr-mgr-lada-furmanikova-phd
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR