Paliativa.cz

Mgr. Kristýna Poláková

Mgr. Kristýna Poláková

Kristýna Poláková pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru paliativní péče. Vystudovala bakalářský obor Ošetřovatelství a magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Nyní studuje doktorské studium paliativní péče na Lancaster University ve Velké Británii. V roce 2017 získala stipendium Nadačního fondu Avast v paliativní péči. Díky stipendiu měla možnost absolvovat kurzy zaměřené na metodologii výzkumu na předních univerzitách ve Velké Británii a v Belgii.  Ve svém výzkumu se převážně věnuje prognostickému uvědomování pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním a dětské paliativní péči.
Vyučuje na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty UK. Je vedoucí odborného týmu vzdělávání v dětské paliativní péči v Sekci dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym/mgr-kristyna-polakova
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR