Paliativa.cz

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Klinický onkolog, paliatr, od roku 2006 vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie a vedoucí týmu paliativní péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Od roku 2017 předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jeho odborný zájem sahá od paliativního managementu symptomů po etické a právní aspekty péče o pacienty v závěru života. V posledních letech se  více zabývá organizačními aspekty paliativní péče a možnostmi větší integrace paliativní péče do zdravotního a sociálního systému.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-ondrej-slama
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR