Paliativa.cz

Vydání Metodického pokynu MZ ČR k činnosti konziliárních týmů paliativní péče v rámci poskytovatele lůžkové zdravotní péče ve Věstníku MZ ČR

29. 4. 2022

Ve Věstníku č. 4/2022 byl publikován metodický pokyn, jehož účelem je popsat charakter činnosti konziliárních týmů paliativní péče v rámci poskytovatele lůžkové zdravotní péče. Tato služba je definována v dokumentu Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR a její úhrada z veřejného zdravotního pojištění byla odůvodněna ve vyhlášce č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022.

Věstník viz: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/04/Vestnik-MZ_4-2022.pdf


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-verejnost/vydani-metodickeho-pokynu-mz-cr-k-cinnosti
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR