Paliativa.cz

Tisková zpráva MZČR: Paliativní péče v nemocnicích má své Standardy

15. 2. 2022

Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR byly publikovány ve Věstníku MZ ČR. Dochází tak k významné podpoře rozvoje kvalitní a dostupné paliativní péče v českých a moravských nemocnicích. Standardy jsou jedním z výstupů pilotního projektu nemocniční paliativní péče MZ ČR.

Celou TZ najdete na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/paliativni-pece-v-nemocnicich-ma-sve-standardy/


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/tiskova-zprava-mzcr-paliativni-pece-v
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR