Paliativa.cz

S úhradou nemocniční paliativní péče by mohlo počítat 25 týmů

9. 10. 2021

Objemný text v časopise Medical Tribune je věnován přínosu nemocniční paliativní péče a možnostech jejího dalšího rozvoje. Na rozdíl od domácí a lůžkové hospicové péče dosud neexistoval model úhrady nemocniční paliativní péče. V rámci pilotního projektu MZČR probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami a hledá se způsob, jak zajistit rozvoj této nové služby a zajistit její další financování v rámci systému. „Jsem velmi rád, že návrh úhradové vyhlášky, kterou bude MZ ČR vydávat pro příští rok, již počítá se standardizovanou úhradou z veřejného zdravotního pojištění pro zhruba 25 nemocničních paliativních týmů, které budou v ČR fungovat. Myslím si, že to je obrovský krok dopředu…“ uvedl ministr Vojtěch v úvodu listopadové celostátní paliativní konference. Celý text najdete na: https://www.tribune.cz/medicina/s-uhradou-nemocnicni-paliativni-pece-by-mohlo-pocitat-25-tymu/

 


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/s-uhradou-nemocnicni-paliativni-pece
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR