Paliativa.cz

Prezentace projektu Nemocniční paliativní péče na XII. Celostátní paliativní konferenci v Plzni

20. 9. 2021

Samostatný celodenní blok konference byl věnován nemocniční paliativní péči a hodnocení pilotního projektu MZ ČR Nemocniční paliativní péče. Členové realizačního týmu projektu prezentovali různá témata: cíle léčby v paliativní péči diskutoval MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně, o tom, proč je plán péče potřebný i v pediatrii, hovořila prim. MUDr. Mahulena Exnerová, Dětské oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice. O činnosti paliativního týmu VFN v Praze referovala MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze. První souhrnná data o tom, co za sledované období pilotního projektu nemocniční konziliární týmy udělaly, prezentoval MUDr. Kopecký, který potvrdil rostoucí počet pacientů, kterým se nemocniční paliativní péče dostalo.

 


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/prezentace-projektu-nemocnicni
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR