Paliativa.cz

WEBINÁŘ Autonomie v závěru života

 Možnost shlédnout záznam ze semináře  ZDE.

Autonomie a možnost volby patří k základním principům lékařské etiky. Jak ale rozumět pojmu autonomie ve specifické situaci plné nejistot, jakou bez pochyby je situace závěru života? A jak toto porozumění může ovlivnit komunikační strategie, které zdravotníci v kontaktu s těmito pacienty používají?

O významu autonomie v paliativní péči, o sdíleném rozhodování, ale i o mocenské nerovnováze mezi zdravotníky a pacienty a riziku nereflektované manipulace, budeme mluvit s lékařem Podpůrného a paliativního týmu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Adamem Houskou. 

MUDr. Adam Houska: Lékař Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady v Praze a výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného lékařství a v roce 2018 z paliativní medicíny.  Koordinoval celostátní projekt paliativnipraktik.cz. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. V roce 2017 získal Avast stipendium pro paliativní péči. Aktivně přednáší a publikuje, vyučuje paliativní péči na 3. LF UK.

Účast je díky podpoře Evropských fondů zdarma. 


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/webinare/webinar-autonomie-v-zaveru-zivota
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR