Paliativa.cz

Výzva ke spolupráci na ověření metodiky externího hodnocení služeb MSPP

Hledáme 10 organizací pro ověření metodiky externího hodnocení služeb MSPP. Metodika vzniká v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče. Pilotní ověření bude zahájeno v březnu 2022. Přihlášku je možné podat do 6. 2. 2022.

Cílem pilotu je odzkoušení metodiky, nikoli oficiální hodnocení zapojených organizací. Vybrané organizace nominují ze svých řad manažera kvality, který bude financován Ministerstvem zdravotnictví a kterému budou poskytovat potřebnou podporu odborní členové realizačního týmu projektu MZ prostřednictvím individuálních konzultací či společných setkání. Benefitem pro zapojené organizace bude mj. poskytnutí zpětné vazby na to, která kritéria se jim daří naplňovat, a kde mají organizace prostor pro zvyšování kvality služby.

Podrobnější informace naleznete v příloze Výzva ke spolupráci.

Přihláška ke spolupráci ve editovatelném formátu je ke stažení ZDE.

Setkání pro zájemce o spolupráci se uskuteční on-line 21. 1. 2022 od 10:00 - 11:30, v případě zájmu se na setkání můžete přihlásit ZDE.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Na základě připomínek ze semináře se zájemci o spolupráci na ověření metodiky externího hodnocení kvality MSPP došlo k uvolnění požadavků na pozici manažera kvality a změně formuláře přihlášky.

Pro manažera kvality hledáme osobu, která se zapojenou organizací spolupracovala v posledních 12 měsících před podáním přihlášky minimálně 6 měsíců, může se přitom jednat jak o pracovněprávní vztah, tak externí formu spolupráce (OSVČ nikoliv dobrovolnická smlouva). Na přípravu na externí hodnocení bude mít organizace cca 4 měsíce. Proto by se mělo jednat o člověka, který se v organizaci vyzná, ví, jak věci v ní chodí. Vzhledem k požadavkům na proces externího hodnocení považujeme 6 měsíců zkušeností za minimum. Manažer kvality bude mít v organizaci průběh externího hodnocení, resp. jeho koordinaci, na starosti. Tuto činnost může vykonávat buď samostatně nebo s podporou dalších osob z týmu. Podmínkou však zůstává, že je to výhradně jedna osoba, se kterou MZ uzavře DPČ.

Manažer kvality:

  • Bude po dobu pilotního ověření zaměstnancem MZ (DPČ až na úvazek 0,5).
  • Bude se účastnit jednání a konzultací s realizačním týmem, metodičkami, externími hodnotiteli případně dalšími zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví.
  • Bude odpovědný za to, že organizace projde celým procesem hodnocení. 
  • Bude spolupracovat s ostatními klíčovými zaměstnanci organizace, může je pověřovat dílčími úkoly, které bude nutné v souvislosti s pilotním ověřením uvnitř organizace ověřit či nastavit. Z prostředků MZ nelze hradit mzdové náklady jiných osob, které se podílejí na procesu externího hodnocení. Tyto náklady ponese organizace.
  • Bude pravidelně každý měsíc reportovat o činnostech uvnitř organizace, které souvisely s pilotním ověřením. Jedná se zejména o časovou náročnost, popis jednotlivých kroků a úkonů. (Pozn. upřesníme šablonou reportu při zahájení spolupráce).

 

Do formuláře přihlášky ke spolupráci byly přidány vysvětlující poznámky a nová kolonka, ve které zájemce o spolupráci popíše způsob přípravy organizace na externí hodnocení a předpokládaný průběh procesu, rozsah a způsob zapojení manažera kvality, případně dalších osob do přípravy a procesu hodnocení.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/vyzva-ke-spolupraci-na-overeni-metodiky
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR