Paliativa.cz

On-line seminář: Co má obsahovat zdravotnická dokumentace

Dne 14. 4. 2021 byl v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče uspořádán seminář s názvem Co má obsahovat zdravotnická dokumentace s MUDr. Reginou Slámovou a Alžbětou Markovou.

Záznam: Seminář Co má obsahovat zdravotnická dokumentace-20210414 1051-1_Trim.mp4


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-odbornou-spolecnost/line-seminar-co-ma-obsahovat-zdravotnicka
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR