Paliativa.cz

Paliativní týmy v nemocnicích budou dále financovány díky podepsanému Memorandu

18. 2. 2021                         

Ministr zdravotnictví Jan Blatný podepsal společně se zástupci zdravotních pojišťoven, České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice. Účelem tohoto Memoranda je jak zajištění financování 7 pilotních paliativních týmů v roce 2021, tak i spolupráce na nastavení definitivního úhradového mechanismu pro nemocniční konziliární paliativní týmy od roku 2022. Nastavením systémového financování se stanou nemocniční paliativní týmy standardní součástí českého zdravotního systému a jejich služby budou dostupné všem pacientům, kteří je potřebují.

Tiskovou zprávu MZČR najdete zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/paliativni-tymy-v-nemocnicich-budou-dale-financovany-diky-podepsanemu-memorandu


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/pro-odbornou-spolecnost/paliativni-tymy-v-nemocnicich-budou
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR