Paliativa.cz

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Otázka

Co přináší rozvoj nemocniční paliativní péče pro společnost?

Odpověď

Rozvoj nemocniční paliativní péče přináší zásadní zlepšení péče o pacienty s těžkým onemocněním. Model nemocniční paliativní péče prosazuje paliativní péči jako standardní a obecně dostupnou službu pro všechny pacienty, kteří ji potřebují. Cílem je implementovat konziliární paliativní týmy do zdravotního systému - jako model, který prokázal svou efektivitu (zlepšení kvality péče i života, úspora nákladů) v řadě zemí a který se postupně stává novým standardem péče


URL adresa: https://www.paliativa.cz/node/167
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR