Paliativa.cz

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Otázka

Jak jsou služby nemocničních paliativních týmů v ČR financovány?

Odpověď

V současnosti neexistuje systém úhrad nemocniční paliativní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Projekt zajišťuje kvalitní sběr dat o fungování týmů tak, aby bylo možné nastavit způsob financování i po ukončení projektu v roce 2021 a rozvíjet paliativní péči v nemocnicích.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/node/166
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR