Paliativa.cz

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“

Často kladené otázky o nemocniční paliativní péči a projektu MZČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“
Otázka

Co je cílem projektu?

Odpověď

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích. Projekt podporuje pilotní provoz sedmi nemocničních paliativních týmů a ověřuje model jejich fungování. Pilotní provoz paliativních týmů slouží ke zmapování činnosti týmů, ke zhodnocení odborné a obsahové náročnosti a také efektu na zlepšení života pacientů i jejich blízkých prostřednictvím řady sledovaných parametrů.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/node/162
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR