Paliativa.cz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Otázka

Můj bratr má rakovinu slinivky. Doktoři s námi mluví na rovinu, víme, že moc času mu nezbývá. On se v nemocnici trápí, my bychom se o něj rádi postarali doma. Ale jeho ošetřující lékař nám řekl, že domů jít nemůže. Prý má hodně náročnou léčbu, spoustu hadiček …

Odpověď

Paliativní léčba pacienta může být v posledních dnech či týdnech života náročná. Nicméně naprostou většinu zdravotních úkonů, které jsou pro pacienta v tomto životním období smysluplné, lze zvládnout doma.

Zkuste se domluvit s lékařem domácího hospice, který působí ve vašem regionu. Popište mu zdravotní stav Vašeho blízkého, ideálně přineste i zprávu z nemocnice (epikrízu). On se následně může spojit s ošetřujícím lékařem a vzájemně si ujasní, jestli by pacient s takovými obtížemi mohl jít domů.

Domácí hospic Vás následně podpoří nejen po zdravotní, ale i po jiných stránkách péče o pacienta tak, abyste byli schopni péči doma zvládnout.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/casto-kladene-otazky/147
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR