Paliativa.cz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Otázka

Máme v rodině onkologické onemocnění, a nejsme si jistí, jestli je jeho prognóza dobrá. Lékaři jsou dost zaneprázdnění, tak toho moc nevíme. Ale jedna sestřička nám řekla, že být námi, tak by si rozhovor s lékařem vyžádala. Nechceme být za potížisty.

Odpověď

Kdy zpozornět? Která vodítka vám napoví, že by důležitý rozhovor s lékařem o dalším postupu byl na místě? Tady jsou nejčastější z nich:

  1. Opakovaná hospitalizace se závažným chronickým onemocněním kvůli stejným potížím za poslední dva měsíce, která nepřinesla významné zlepšení stavu, nebo se stav dokonce zhoršil.
  2. Onkologické onemocnění, spojené s metastázami (šířením nádoru po těle).
  3. Pobyt na lůžku v nemocnici v řádu týdnů, bez známek zlepšování stavu.
  4. Velké bolesti, pocit dušení nebo úzkosti při chronickém onemocnění.
  5. Pobyt na intenzivním lůžku (ARO, JIP) v nemocnici na přístrojové podpoře delší než pět dní, který nepřinesl významné zlepšení stavu, nebo se stav dokonce zhoršil.
  6. Zhoršení stavu při závažném onemocnění, které si vyžádalo opakovanou dialýzu – mechanické čištění krve přístrojem, nebo které se už neobejde bez přísunu kyslíku z přístroje, nebo je spojené se ztrátou reakce na své okolí.
  7. Přibývání závažných obtíží u starého člověka, který nepřiměřeně (intenzivně, progresivně) „chátrá“, aniž by byla zřejmá příčinná choroba.
  8. V rodině nebo s blízkými nemocného se nedaří dohodnout na tom, co je pro nemocného z hlediska léčby nejlepší.

To jsou nejčastější situace, ve kterých byste měli zpozornět a ptát se lékaře na jeho odhad dalšího vývoje nemoci a možností léčby. Tento výčet vyjmenovává pouze nejčastější vodítka a samozřejmě nemůže být úplný. Od roku 2019 můžete v těchto situacích ve většině velkých nemocnic požádat také o konziliární vyšetření lékařem – odborníkem na paliativní medicínu.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/casto-kladene-otazky/146
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR