Paliativa.cz

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Otázka

Mobilní hospic, domácí péče, domácí paliativní péče, pečovatelská služba… jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Odpověď

Obecná paliativní péče

Paliativní péče se rozlišuje na obecnou a specializovanou. Obecnou paliativní péčí se rozumí situace, kdy se o člověka na konci života se zřetelem k jeho přáním a preferencím stará jeho praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici, sestry z domácí péče, a další profesionálové, kteří nejsou specialisté na paliativní medicínu, ale znají její základní principy a postupy. Obecná paliativní péče zahrnuje kromě běžné léčby také pravidelně upravovaný léčebný plán, který vychází z klinického stavu a současně pacientových preferencí, přání a "hodnot", dobrá léčba bolesti a dalších symptomů, sociální poradenství a sociální podpora pro pacienta a rodinu. Většina, až 80 % všech lidí na konci svého života, by měla prospěch z dobré paliativní péče poskytované v tomto obecném režimu. Počet zařízení, jejichž personál je připraven na obecnou paliativní péči, je sice nízký, ale stále roste.

Specializovaná paliativní péče

Specializovaná paliativní péče je taková, kterou poskytuje zdravotnické zařízení vedené primářem nebo vedoucím lékařem specialistou v oboru paliativní medicína. Je určené těm pacientům, jejichž onemocnění, jeho průběh a příznaky jsou natolik komplikované, že jejich komplexní řešení je nad rámec možností běžného oddělení nebo ordinace.

Pravidelně aktualizovaný seznam těchto zařízení najdete v přehledném adresáři provozovaném poradnou domácího hospice Cesta domů (https://www.umirani.cz/adresar-sluzeb/). Jaké jsou nejčastější podoby zařízeních, specializovaných na paliativní medicínu?

Nemocniční paliativní péče

V nemocničním prostředí se s paliativní péčí můžeme setkat ve formě konziliárních paliativních týmů, které pomáhají s péčí o pacienty na různých odděleních nemocnice, slouží jako expertní poradenský tým pro kolegy z jiných oddělení a často pracují s rodinou pacienta. Jsou na vyžádání lékaře nebo rodiny pacienta bezplatně k dispozici v téměř všech krajských, fakultních a některých menších nemocnicích – jejich seznam najdete níže. Druhou možností jsou lůžková oddělení paliativní péče, která pečují o pacienty se složitým průběhem závěru života. V ČR existují zatím jen v několika nemocnicích.

Ambulance paliativní medicíny

Jsou určené pacientům, kteří žijí s nevyléčitelnou, život ohrožující nebo život zkracující chorobou. Péče je zaměřena na zajištění co nejvyšší kvality života s nemocí a na plánování další péče s ohledem na možné alternativy vývoje zdravotního stavu. Probíhá většinou v ambulanci, někdy může mít formu návštěvy v domácnosti nebo konzilia v nemocnici. Může na ni napsat poukaz praktický lékař nebo specialista, nebo si ji může domluvit sám pacient nebo jeho blízcí, a hradí ji, většinou, zdravotní pojišťovna.

Domácí hospic (mobilní specializovaná paliativní péče)

Poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta dostupnou 24 hodin denně, včetně lékaře. Multidisciplinární tým dochází za pacienty, kteří mají pokročilé nevyléčitelné onemocnění domů a umožňuje ve spolupráci s rodinou, aby nemocný mohl zdravotní péči dostávat v prostředí, kde se cítí dobře, až do přirozeného konce života. Na službu může napsat poukaz praktický lékař nebo specialista, nebo si ji může domluvit sama rodina, a hradí ji částečně zdravotní pojišťovny (klient se většinou podílí částkou 100-200 Kč za den péče).

Lůžkový hospic

Je vhodný pro pacienty, kteří nemohou nebo nechtějí prožít závěr života doma nebo v nemocnici. Lůžkové hospice nabízejí komplexní péči multidisciplinárního paliativního týmu a snaží se přitom o co největší přiblížení domácímu prostředí. Poskytují podporu i příbuzným pacientům, kteří mají neomezené návštěvní hodiny a mohou být se svými blízkými ubytováni přímo v hospici. Na hospic může napsat poukaz praktický lékař nebo specialista, nebo si ho může domluvit sama rodina, a částečně ho hradí zdravotní pojišťovna (klient se podílí částkou 350-500 Kč denně, většinou vypočtenou z příspěvku na péči).

Některé podoby obecné paliativní péče

Praktický lékař

U většiny pacientů by měl být jejich nejbližším průvodcem životem s nevyléčitelným onemocněním praktický lékař. Měl by umět kromě běžné léčby také společně s pacientem a jeho blízkými sestavit léčebný plán, který vychází z klinického stavu a současně pacientových preferencí, přání a hodnot, nastavit odpovídající léčbu bolesti a dalších symptomů, předat adresy a telefony na sociální poradenství a sociální podporu pro pacienta a rodinu. Praktický lékař také předepisuje pomůcky (polohovací postel atd) a další služby (například návštěvy sestry domácí péče).

Agentura domácí péče

Pravidelné návštěvy zdravotní sestry doma, max. 3 denně na 1 hodinu, cílem je zajištění základních zdravotnických úkonů – aplikace injekcí, převazy, odběry, ošetření proleženin aj., ale zpravidla neposkytují služby související s pravidelnou hygienou. Službu předepisuje praktický lékař nebo lékař v nemocnici a hradí ji zdravotní pojišťovna.

U pacientů, kteří jsou v závěrečném stádiu svého onemocnění předepíše praktický lékař signální kód 06349, který umožňuje sestrám docházet podle potřeby i během noci a víkendů – agenturu, která je to schopna zajistit, vám doporučí klientská linka vaší zdravotní pojišťovny.

Geriatrická ambulance

Lékařská odbornost, která se specializuje na problematiku stárnutí. Návštěva na geriatrii je přínosná zejména u pacientů, které trápí kombinace několika různých chronických onemocnění spojená s příznaky, které se nedaří beze zbytku vyřešit praktickému lékaři. Může na ni napsat poukaz praktický lékař nebo specialista, nebo si ji může domluvit sama rodina, a hradí ji zdravotní pojišťovna.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/casto-kladene-otazky/144
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR