Paliativa.cz

Online seminář: Domácí péče - seminář pro pečující veřejnost

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče pořádá online seminář pro pečující veřejnost.

Termín konání: 3. 2. 2021, v čase 17:00 – 19:00        

Možnost shlédnutí záznamu semináře ZDE heslo: ePNRT3Pi

Na semináři se dozvíte, jaká jsou specifika domácí péče, v jakém okamžiku požádat o odbornou pomoc a podporu, kde se můžete inspirovat, podpůrné skupiny pro pečující, trajektorie závažného onemocnění, co je paliativní péče, jaké má formy, pro koho a kdy je indikována, možnosti léčby symptomů apod. Dále se dozvíte, proč je důležitá psychologická podpora, jak o ni požádat, co je vhodné připravit v době, kdy je nemocný schopen rozhodovat sám o sobě, informování o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, jak vypořádat finance, majetek atd. Případní zájemci mohou do přihlašovacího formuláře uvést své otázky a témata, která je zajímají.

 

Ke stažení

URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-domaci-paliativni-pece/pro-verejnost/online-seminar-domaci-pece-seminar-pro-pecujici
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR