Paliativa.cz

MUDr. Mahulena Exnerová

MUDr. Mahulena Exnerová

Dětská lékařka s atestací z intenzivní a také paliativní medicíny. Dlouhá léta se věnovala intenzivní medicíně na Jednotce intenzivní a resuscitační péče pro novorozence a kojence Kliniky dětské chirurgie FN Motol. Od listopadu 2014 je externím pediatrem mobilního hospice Cesta domů a od roku 2015 je primářkou Dětského oddělení a Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v hořovické nemocnici. Byla u zrodu Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči ČSPM ČLS JEP, od roku 2017 je předsedkyní Sekce dětské paliativní péče a také členkou výboru ČSPM ČLS JEP. Vyjma přímé péče o dětské pacienty se závažnými diagnózami a jejich rodiny se v poslední době intenzivně věnuje i tvorbě koncepce dětské paliativní péče  a systémovým změnám v této oblasti.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-mahulena
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR