Paliativa.cz

MUDr. Jana Dušánková

MUDr. Jana Dušánková

V roce 1997 dokončila studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha v oboru všeobecné lékařství a nastoupila na Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní a.s. V roce 2000 absolvovala atestaci v oboru radioterapie  a v roce 2013 pak v oboru paliativní medicína.

V oboru onkologie se specializuje na léčbu pacientů s nádory ledvin. Po atestaci z paliativní medicíny iniciovala založení prvního mobilního hospice jako jednoho z oddělení Masarykovy nemocnice. To se podařilo s pomocí grantového příspěvku NF Avast v září 2014.  Svou aktivitu směřuje na zajištění komplexní paliativní péče pacientů ve spádu Masarykovy nemocnice. V současné době má Masarykova nemocnice k dispozici paliativní ambulanci při Onkologickém oddělení, konziliární tým paliativní péče, mobilní hospic a šest tzv. akutních paliativních lůžek při Onkologickém oddělení. Další snahy vedou o rozšíření jednotlivých modalit paliativní péče do dalších nemocnic Krajské zdravotní,a.s.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/realizacni-tym-nemocnicni-pece/mudr-jana-dusankova
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR