Paliativa.cz

Supervize

Průběh supervize týmu za účasti lékaře, sestry, sociálního pracovníka a supervizora.


URL adresa: http://www.paliativa.cz/videa/tymova-spoluprace/supervize
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR