Paliativa.cz

Práce s emocemi při sdělení závažné zprávy

Situace lékaře, sestry a pacienta, kterému bylo sdělena ošetřujícím lékařem závažná zpráva o jeho zdravotním stavu.


URL adresa: https://www.paliativa.cz/videa/tymova-spoluprace/prace-s-emocemi-pri-sdeleni-zavazne-zpravy
Operační program zaměstnanost Ministerstvo zdravotnictví ČR